Voortgang werken woonwijk Witte Brug

De openbare ruimte in woonwijk Witte Brug wordt momenteel definitief gemaakt. Alle straten, trottoirs en plantsoenen krijgen hun definitieve inrichting. Ook de aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg komt aan de beurt.
De afgelopen weken heeft het werk helaas stil gelegen. Dat kwam doordat de aannemer - als gevolg van ziekte en personeelstekort - opnieuw met flink wat tegenslag te maken had. Vanaf maandag 28 maart 2022 start hij de werkzaamheden weer op.

Herstart
De aannemer gaat op maandag 28 maart 2022 weer aan de slag in de Splinter Kreek. De planning is om deze straat voor Pasen – vrijdag 15 april 2022 - helemaal gereed te hebben. Daarna volgt het laatste deel van de Sluys Kreek; en ten slotte de kruising met de Droge Kreek en de aansluiting met de grote Kreekweg.
De aangepaste planning gaat er van uit dat het werk eind mei 2022 helemaal gereed is.

Groen
In de maanden maart en april 2022 planten we in de wijk nieuwe bomen en hagen. Ook de bermen worden dan (opnieuw) ingezaaid.