Leefgeldregeling Oekraïners aangepast

De gemeente Hulst past na juridische toetsing de toepassing van de leefgeldregeling voor Oekraïense ontheemden aan. Dit betekent in de praktijk dat leefgeld voor sommige ontheemden verhoogd wordt, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Reden hiervoor is dat voortaan geen rekening meer gehouden wordt met de kostendelersnorm. De leefgeldregeling wordt met terugwerkende kracht aangepast.

Onderzoek na raadsvragen
De gemeente onderzocht de juistheid van de gemeentelijke toepassing van de leefgeldregeling na raadsvragen van en overleg met D66 Hulst. De gemeente is bij de toepassing van de leefgeldregeling in eerste instantie uitgegaan van de COA regeling. Deze voorziet in een kostendelersnorm. De gemeente paste deze regeling conform de werkwijze van de Participatiewet toe om te voorkomen dat scheefgroei zou ontstaan tussen de uitkering aan statushouders en bijstandsgerechtigden en de ontheemden uit Oekraïne. Naar nu blijkt biedt de gepubliceerde regeling geen ruimte voor lokaal beleid en mag geen rekening gehouden worden met de kostendelersnorm.