WMO-vervoer start weer op

Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, neemt de vraag naar Wmo-vervoer sterk toe. Daarom is het vanaf maandag 1 juni 2020 voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om - onder voorwaarden - gebruik te maken van Wmo-vervoer. In verband met de coronacrisis kon men vanaf 25 maart 2020 alleen gebruik maken van Wmo-vervoer voor strikt noodzakelijke ritten: bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of supermarkt.

Uiteraard worden er in het Wmo-vervoer de nodige  beschermende maatregelen getroffen, te meer ook omdat de 1,5-meter afstand in een voertuig onmogelijk te realiseren is. Zo moeten chauffeur en passagier beiden een mondkapje dragen. Voor de passagier geldt dat deze zelf voor een niet-medisch mondkapje  moet zorgen. Omdat er per personenvoertuig slechts één klant kan worden vervoerd (per bus twee klanten) en er geen extra capaciteit aan voertuigen en chauffeurs beschikbaar is, gelden onderstaande voorwaarden:

•    Er worden alleen ritten gereden tussen 7.00 en 19.00 uur.
Hierdoor kan de beschikbare capaciteit die normaal gesproken in de avond wordt ingezet, worden verplaatst naar de (mid)dag.
•    De aanmeldtijd voor het bestellen van een rit bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) wordt aangepast. Aanmelden moet minimaal 24 uur op voorhand.
Door het verruimen van de aanmeldtijd kan vooruit worden gepland. Ook is beter inzicht in de nog beschikbare vervoerscapaciteit voor de volgende dag. Hierdoor heeft de klant ook vroegtijdig helderheid over de mogelijkheid om te reizen en kunnen ook alternatieve reistijden door de GVZ worden aangeboden.
•    Er vindt prioriteitsstelling plaats op ritboekingen en planning. (Medisch) noodzakelijke ritten krijgen altijd voorrang.
•    Specifieke vervoersindicaties zijn vooralsnog niet mogelijk. Dit eerder genomen besluit blijft vooralsnog van kracht. Het gaat daarbij om indicaties als: voorin taxi, geen bus en kamer-tot-kamer vervoer.

In Zeeland maken ruim 15.000 mensen gebruik van Wmo-vervoer. Zij hebben op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie gekregen en zijn in het bezit van een Wmo-vervoerspas.