Website www.zoishulst.nl

Inwoners van gemeente Hulst hebben er een handig instrument bij om hun weg te vinden in hun gemeente. De website www.zoishulst.nl is er voor iedereen. Het platform heeft het antwoord op allerlei vragen, variërend van ‘waar vind ik een sportclub’ tot ‘hoe regel ik zorg en ondersteuning’.

Zoishulst.nl geeft informatie op het vlak van onder meer welzijn, gezondheidszorg, sociale organisaties en maatschappelijke dienstverlening. De sociale kaart is er voor alle inwoners, niet alleen voor de kwetsbare doelgroep. Het is een laagdrempelig platform waarop alle hulpbronnen per thema zijn verzameld.
De website www.zoishulst.nl wordt steeds uitgebreid, met onder meer activiteiten, cursussen en programma’s. Dat maakt de website ook handig als u praktische vragen hebt over geld, jeugd en gezin, meedoen en meehelpen, sport en bewegen, werken en leren, wonen en vervoer en zorg en welzijn.

Praktisch
U kunt op www.zoishulst.nl zoeken op trefwoord, thema of via een kaart. De website geeft direct antwoorden op vaak gestelde vragen. Via de zoekbalk of per thema is het antwoord vlot te vinden. En staat uw vraag er niet bij, dan is Stichting Hulst voor Elkaar het aanspreekpunt.

Het sociale platform steekt met opzet ook in op het aanbod uit het voorveld in de gemeente. Dat zijn de voorzieningen die toegankelijk zijn voor elke burger, zonder dat hij of zij daar een aanvraag voor moet doen, zoals sociale activiteiten. Daarnaast is er ruimte voor (vragen over) opvoeden, gezondheid, vrijwilligerswerk en inkomen. Dit om problemen in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en te helpen oplossen.

Vragen? Neem contact op met Stichting Hulst voor Elkaar op tel. (0114) 68 47 00.