Weer geld voor verkrotte woningen

De tiende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 12 oktober 2020 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 500.000 euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. Aanvragen kan van 12 oktober tot en met 13 november 2020. Het vindt u op www.zeeland.nl/piw.

Projectaanvragen kunnen worden ingediend voor:
•    Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
•    Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
•    Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
•    Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad
•    Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
•    Het moet gaan om een woning
•    Bouwjaar van vóór 1975
•    (WOZ)-waarde maximaal 170.000 euro
•    Project mag nog niet begonnen zijn
•    Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
•    Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Informatie
Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, belt het team PIW u zo spoedig mogelijk terug.

Advies over duurzaamheid
Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Dan kunt u contact opnemen met energieambassadeur Marlou Boerbooms, via tel. 06-51225442 of via mboerbooms@zeelandnet.nl .
Zij kan u adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.