Weer geld voor verkrotte woningen

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan woningeigenaren helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 500.000 euro beschikbaar.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?
- Sloop van een of meer particuliere woningen;
- Samenvoeging van twee of meer particuliere woningen;
- Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
- Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen;
- Aanvragen kan tot en met 20 december 2022 via het subsidieaanvraagformulier op de website www.zeeland.nl/piw.

Waar moet een project aan voldoen?
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
- Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel);
- De woning is gebouwd vóór 1980;
- (WOZ)-waarde is maximaal 250.000 euro;
- U moet eigenaar zijn van de woning;
- Project mag nog niet begonnen zijn;
- Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
- Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Meer weten?
Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan contact op met de Provincie Zeeland. Dat kan via e-mail piw@zeeland.nl. Wilt u liever worden gebeld? Dat kan. Zet uw telefoonnummer in de e-mail. Iemand van de Provincie Zeeland belt u dan op.