Weer geld voor verkrotte woningen

De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor deze subsidieronde stelt de Provincie Zeeland in totaal één miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor PIW-subsidie moeten plan en woning(en) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning(en). Aanvragen kunnen vanaf 15 februari tot en met 29 maart 2019 digitaal bij de provincie Zeeland worden ingediend via www.zeeland.nl/piw. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
  • Bloksgewijs renoveren van een drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale én levensloopbestendige woningen
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad.


Criteria waaraan project moet voldoen:

  • Het moet gaan om een woning.
  • Bouwjaar van voor 1975.
  • (WOZ)-waarde maximaal 170.000 euro
  • Project mag niet begonnen zijn.
  • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen.
  • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.


Informatieavonden

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Voor Hulst is deze gepland op woensdag 27 februari 2019 in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope leningen daarvoor.