Weer geld voor verkrotte woningen

De negende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 10 april 2020. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:
•    Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen
•    Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
•    Toekomstbestendig maken van een drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen
•    Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad
•    Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
•    Het moet gaan om een woning
•    Bouwjaar van voor 1975
•    (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
•    Project mag niet begonnen zijn
•    Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
•    Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Inloopavonden
De geplande informatieavonden zijn geannuleerd vanwege de maatregelen omtrent het corona-virus. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u vragen heeft over uw project of over het invullen van het subsidieaanvraagformulier, stuur dan een bericht naar ons emailadres piw@zeeland.nl. Als u uw telefoonnummer achter laat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Advies over duurzaamheid
Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Stuur uw vraag naar piw@zeeland.nl. U krijgt antwoord van een energiedeskundige die u kan adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.