Weer nieuwe fase werken Tivoliweg

Op maandag 1 februari 2021 gaan de werken op de Tivoliweg in Hulst alweer een volgende fase in. Midden september 2021 gingen de werkzaamheden van start. Het riool wordt vervangen en de straat wordt helemaal opnieuw ingericht. Er vinden ook werkzaamheden plaats in de Hulster Nieuwlandweg, Glacisweg en Oude Zoutdijk. Het werk gaat goed vooruit.

Deel tussen Julianalaan & tankstation
Vanaf maandag 1 februari 2021 wordt gewerkt op het gedeelte van de Tivoliweg, gelegen tussen de Julianalaan en huisnummer 74 én op de Oude Zoutdijk, tussen de Tivoliweg en het tankstation. Hier wordt de bestaande verharding verwijderd. Daarna vervangt de aannemer de riolering.

Deel tussen Lyceumstraat & Julianalaan
Op dit gedeelte werkt de aannemer momenteel aan de huisaansluitingen van de riolering. Aansluitend volgt de herinrichting. Naar verwachting is eind februari de puinverharding klaar. Het is de bedoeling om op donderdag 11 maart 2021 hier de eerste lagen asfalt aan te brengen. Daarna kan dit weggedeelte én ook de kruising met de Julianalaan weer worden geopend voor verkeer.

Wegafsluiting
Vanaf maandag 1 februari 2021 is de weg vanaf de Lyceumstraat tot aan het tankstation afgesloten. Dit betekent dat Hulst via de verkeerslichten aan de N290 vanaf dat moment tijdelijk niet meer bereikbaar is. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
De kruising Tivoliweg / Lyceumstraat is ondertussen weer toegankelijk. De kruisingen met de Moersluisstraat en Julianalaan zijn nog afgesloten.
De bedrijven en panden op de Oude Zoutdijk zijn met gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via de provinciale weg N290. Alle panden blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen te voet wel altijd bereikbaar.

Vervolg
Het werk verschuift zich na deze fase verder in de richting van de verkeerslichten aan de N290. De bovenste definitieve laag asfalt wordt pas medio april 2021 - over de gehele lengte van de Tivoliweg en een deel van de Glacisweg - in één keer aangebracht. Eind april 2021 is het gehele project klaar. Dat is het streven.