Werken Lyceumstraat Hulst

Op woensdag 5 februari 2020 wordt gewerkt in de Lyceumstraat te Hulst. Ter plaatse moet een defect aan de riolering dringend worden gerepareerd.

Tijdens de werken is het gedeelte van de Lyceumstraat, gelegen tussen de Wilhelminalaan en de Tabakstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. De plaats van de werkzaamheden bevindt zich ter hoogte van huisnummer 21. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Getracht wordt de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. Enige hinder is bij dit soort werken uiteraard niet te voorkomen.   U wordt gevraagd om voertuigen buiten het gebied van de werkzaamheden te plaatsen.

Voor nadere informatie of vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met dhr. E.  Verstraeten van de afdeling Realisatie & Beheer, bereikbaar via tel. 14 0114.