Werken Tivoliweg volgende fase in

Op woensdag 13 januari 2021 gaan de werken op de Tivoliweg in Hulst de volgende fase in.
Half september 2020 zijn de werkzaamheden gestart. Het riool op de Tivoliweg wordt vervangen en de straat wordt helemaal opnieuw ingericht. Er vinden ook werkzaamheden plaats in de Hulster Nieuwlandweg, Glacisweg en Oude Zoutdijk. Het werk verloopt goed.

Deel tussen Lyceumstraat & Julianalaan
Vanaf woensdag 13 januari 2021 wordt gewerkt op het gedeelte van Tivoliweg, gelegen tussen de Lyceumstraat en de Julianalaan. Daar worden de bestaande verhardingen verwijderd en de riolering vervangen. Aansluitend volgt de herinrichting. Het streven is om dit eind februari gereed te hebben.

Deel tussen Lyceumstraat & Glacisweg
Op dit gedeelte werkt de aannemer momenteel aan de herinrichting. Naar verwachting is dat begin februari klaar.

Wegafsluiting
Momenteel is het gedeelte van de Tivoliweg gelegen tussen de Glacisweg en de Moersluisstraat afgesloten. Vanaf woensdag 13 januari 2021 is het gedeelte vanaf de Glacisweg tot aan de Julianalaan ook afgesloten. De kruising met de Julianalaan blijft toegankelijk; de kruisingen met de Moersluisstraat en Lyceumstraat niet. Voor de bewoners van de wijk Goudkust betekent dit dat zij hun wijk enkel via de Hulster Nieuwlandweg kunnen bereiken.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Alle panden blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen altijd bereikbaar.

Vervolg
Het werk verschuift zich na deze fase in de richting van de verkeerslichten aan de N290. De bovenste definitieve laag asfalt wordt pas medio april 2021 - over de gehele lengte van de Tivoliweg en een deel van de Glacisweg - in één keer aangebracht. Eind april 2021 is het gehele project klaar. Dat is het streven.