Werken aan strand Perkpolder

Het gemeentebestuur van Hulst hoopt dat er deze zomer – zij het op aangepaste wijze – toch op het strand kan worden gerecreëerd.  Daarom hebben zij besloten om - net als vorig jaar - flink in het strand bij Perkpolder te investeren.

Strand vergroten
Door zanderosie wordt het strand ieder jaar iets kleiner. Met het oog op de gebiedsontwikkeling Perkpolder is het wenselijk het strand goed te onderhouden. Dat is ook zeker de wens van omwonenden en bezoekers van het strand. Om het strand ruim genoeg te houden, wordt ook nu weer een grote hoeveelheid zand vanuit het water geharkt. Het gaat om circa 6.000 m2 dat vanonder de waterlijn naar het droge gedeelte van het strand wordt gebracht. Daardoor wordt het strand vergroot. De werken gebeuren met een kraan en duren naar verwachting tot midden mei 2021.

Veilig zwemmen
Nu de zomerperiode er aan komt, wordt – na de werken aan het strand – ook de drijflijn weer aangebracht. Op de locatie kan (op eigen risico) worden gezwommen. Door de drijflijn is het voor zwemmers visueel duidelijk waar kan worden gezwommen. Bovendien kan de drijflijn als reddingsmiddel dienen, wanneer zwemmers door de stroming dreigen af te drijven. De lijn wordt iets anders neergelegd dan vorig jaar.