Werken zandplaat Ossenisse

Bij Kreverhille (nabij Ossenisse) is in de Westerschelde werk gaande. Het gaat om een project van de provincie Zeeland voor buitendijks natuurherstel.

In 2020 werd daar het middenstuk van de strekdam – de zogenaamde Scharrendam - verlaagd. Daarnaast zijn twee veilige plekken (hoogwatervluchtplaatsen) voor vogels aangelegd. Daarop worden nu nog extra stenen aangebracht. Daarna resteert nog een laatste stap. Dat is het plaatsen van een palenrij op de zandplaat van Ossenisse. Hierdoor komt meer zand en voedselrijk slib op de zandplaat. Op die manier ontstaat een waardevolle getijdennatuur. Een mooie nieuwe plek voor vogels!

Eind juli 2021 gaat de aannemer op de zandplaat aan de slag met het plaatsen van de houten palen. In totaal komen er 513 palen over een lengte van 308 meter. Die worden geplaatst bij hoog water. Door de palen verlaagt de stroomsnelheid van het water. Het beschermt de zandplaat voor erosie. Voor de veiligheid van de scheepvaart komen op de palen - om de 50 meter – radarreflectoren.

Vragen? Kijk op www.zeeland.nl/natuurpakket. Ook kunt u een e-mail sturen naar natuurpakketwesterschelde@zeeland.nl