Werkzaamheden Begoniastraat Graauw

De Begoniastraat te Graauw krijgt in het nieuwe jaar haar definitieve bestrating. Zowel de rijbaan als de trottoirs worden definitief bestraat. Deze bestratingswerken starten op maandag 6 januari 2020 en nemen naar verwachting tot medio maart 2020 in beslag.

De werken starten ter hoogte van Begoniastraat 4. Deze worden vervolgd in de richting van nummer 6 en zo verder. Als laatste wordt het gedeelte van de Begoniastraat gelegen tussen de Irenestraat en Begoniastraat 4 aangepakt.

Tijdens de werken is de Begoniastraat voor doorgaand verkeer afgesloten. Tijdens de laatste fase van het werk wordt het fietspad in de Jacintastraat toegankelijk gemaakt voor voertuigen, zodat via die zijde de Begoniastraat kan worden verlaten.