Werkzaamheden Frederik Hendrikstraat Lamswaarde

In de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde staan dit jaar werken op stapel. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen binnen de bebouwde kom. De straat krijgt een nieuwe riolering en wordt heringericht.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG gaat - in opdracht van netbeheerder Enduris BV - vanaf maandag 6 april 2020 deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind september 2020 in beslag.
In verband met deze werkzaamheden is het nodig de Frederik Hendrikstraat af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Als gevolg van het Coronavirus (COVID-19) mogen momenteel geen huisaansluitingen voor gas en water worden vernieuwd of overgezet op de nieuwe kabels of leidingen. Dit betekent dat  het kan gebeuren dat na de aanleg van de hoofdleiding nog niet aan de huisaansluitingen kan worden gewerkt. De werkzaamheden kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Aansluitend op de werkzaamheden van DNWG wordt gestart met de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Deze werkzaamheden duren - afhankelijk van de weersomstandigheden - ongeveer vier tot vijf maanden.