Werkzaamheden Sint Jansteen

Tot eind 2020 zijn er rioolwerken in Sint Jansteen. De riolering wordt in het dorp in zeven straten vervangen. Op maandag 3 augustus  2020 wordt het werk gestart in de Burgemeester Geirnaerdtstraat.

Onlangs zijn de rioleringswerkzaamheden afgerond in de Oude Drydijck; in het gedeelte tussen het Martje van Wardje en de kruising met de Prins Hendrikstraat en de Burgemeester IJsebaertstraat. Dit gedeelte is voorzien van puinverharding, zodat alle percelen bereikbaar zijn. In de week van 17 augustus 2020 wordt in dit gedeelte gestart met het aanbrengen van de bestrating. Naar verwachting is de Oude Drydijck eind september 2020 klaar.

In de Jos Everaardstraat zijn de werkzaamheden al afgerond. Ook de Sint Antoniusdreef is zo goed als gereed. Hier moet nog wel een gedeelte van de straat worden bestraat. Dat gebeurt pas als in de Henri Dunantstraat de nog te bouwen woningen gereed zijn. Op de rijbaan blijft daarom voorlopig een puinfundering liggen.

Aansluitend op de bovengenoemde werkzaamheden volgen nog werken in de Pastoor Mertensstraat, de Pastoor Schetsstraat en de Henri Dunantstraat.