Werkzaamheden Zandberg van start

In de Zoutestraat en Zandbergsestraat gaan we het riool vervangen en de rijbaan herinrichten. De start van de werkzaamheden was uitgesteld. Reden hiervan was dat de benodigde materialen niet op tijd beschikbaar waren. Nu zijn de materialen er. De werkzaamheden kunnen starten.

Planning
De werken starten op dinsdag 7 juni en duren naar verwachting tot begin augustus 2022.

Verkeershinder
Vanaf dinsdag 7 juni 2022 wordt het verkeer omgeleid.

Het werk voeren we in fasen uit. Dat wil zeggen dat er steeds maar op een beperkt gedeelte van het totale gebied wordt gewerkt. Op deze manier beperken we de verkeershinder. We starten in de Zoutestraat; tot de kruising met de Zandbergsestraat. Daarna verschuift het werk vanaf de kruising Zoutestraat-Zandbergsestraat richting de Zandbergsestraat.
Woningen blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen altijd bereikbaar. Voor doorgaand verkeer zijn er omleidingsroutes.