Werkzaamheden in Kloosterzande

In Kloosterzande is de afgelopen maanden in meerdere straten door DNWG gewerkt aan de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen. Deze werken zijn ondertussen afgerond. Ze werden uitgevoerd vooruitlopend op de rioolwerken die er in die straten op stapel staan. In de Willem Alexanderstraat, de Beatrixstraat, de Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein wordt in 2020 de riolering vernieuwd.

De aanleg van de riolering is verschoven naar 2020 vanwege nieuwe regels omtrent PFAS. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Momenteel vindt nog aanvullend bodemonderzoek plaats. Als de resultaten hiervan niet tegenvallen, is het de verwachting dat de rioolwerken in maart/april 2020 van start kunnen gaan.