Werkzaamheden in Nieuw Namen aan kabels & leidingen

Op maandag 7 maart 2022 starten werkzaamheden in Nieuw Namen. DNWG gaat er kabels en leidingen vervangen. Het werk gaat in drie fasen. Het totale karwei is begin augustus 2022 klaar.

Eerste fase
In de eerste fase werkt de aannemer in de Smetstraat, Hulsterloostraat en Kerkpad. Dit gebeurt vanaf maandag 7 maart 2022 tot eind april 2022.

Verkeersmaatregelen
In de periode van maandag 7 maart tot eind april is de Smetstraat eenrichtingsverkeer in de richting van België. Daarnaast zal er in deze periode op een drietal momenten een kortstondige wegafsluiting in de Hulsterloostraat zijn ter hoogte van het Kerkpad. Het verkeer wordt dan ter plaatse omgeleid.

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager, mevrouw S. Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 of via e-mail info@sariesteenbergen.nl 

Tweede & derde fase
Informatie over de tweede en derde fase volgt later. Tijdens fase werkt de aannemer in de Hombachstraat, Reynaertstraat, Willemstraat en Vosstraat. Die fase gaat eind april van start en duurt tot eind juni 2022. Fase drie vindt plaats op het Cantecleerplein en in de Tybaertstraat en Kapelleberg. Die fase is van eind juni tot begin augustus 2022.