Wethouder Hageman terug aan het werk

Wethouder Jean-Paul Hageman hervat zijn werkzaamheden op maandag 17 mei 2021. Dat heeft de fractie van Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) - namens wethouder Jean-Paul Hageman – aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Hulst gemeld. 

Sinds medio januari 2021 had wethouder Hageman ziekteverlof. Na een periode van vier maanden revalideren – als gevolg van een besmetting met het coronavirus – is hij voldoende hersteld om weer aan de slag te gaan. Zowel de fractie ABGH als het college is verheugd met dit nieuws. Zij wensen wethouder Hageman succes bij de hervatting van zijn taken.

Tijdens de ziekteperiode van wethouder Hageman  namen de overige collegeleden zijn werkzaamheden waar. Mede namens de wethouder dankt de fractie ABGH het college voor hun extra inzet en collegialiteit.  
Vanuit collegiaal bestuur hoopt het college dat ook de komende tien maanden met voortvarendheid kan blijven worden gewerkt aan de verdere uitvoering van het coalitieprogramma ‘De kracht van Samen’.