Wethouder Totté stopt in voorjaar 2022

Op 16 maart 2022 zijn het gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, zo ook in Hulst. Wethouder Adri Totté heeft aangegeven na de verkiezingen de rol van gemeentebestuurder niet meer te ambiëren. Hij stopt er mee.
Wethouder Totté bereikt in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd van 67. Hij is dan twaalf jaar wethouder geweest. Ook was hij al twaalf jaar raadslid. Tot de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zet wethouder Totté nog zijn schouders onder het wethouderschap van Hulst.