Wie beheert welke weg?

De gemeente Hulst heeft zo’n 160 km wegen in beheer. Maar er liggen veel meer wegen in de gemeente Hulst. De andere kilometers worden door Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland beheerd. Daarnaast zijn er ook gebieden in beheer van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Stichting Het Zeeuws Landschap.

Signaleert u zwerfafval of bijvoorbeeld een kapot wegdek, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Als de gemeente geen beheerder is, dan wordt uw melding doorgegeven aan de betreffende beheerder.

Een melding kunt u doorgegeven via de BuitenBeter app, het contactformulier op de website of op telefoonnummer 140114.