Wie verdient dit jaar de Pelgrimstas?

We leven in een maatschappij waar het geven van complimenten en schouderklopjes niet steeds vanzelfsprekend is. Daarom hebben we sinds 2000 in onze gemeente de Pelgrimstas. Deze is enkel voor inwoners van de gemeente Hulst.

De pelgrimstassen worden uitgereikt aan inwoners die zich op een bijzondere en speciale wijze hebben ingezet voor de gemeenschap.

Mensen kunnen aangemeld worden via een brief aan burgemeester J.F. Mulder. Dat kan per post naar het volgende adres: Gemeente Hulst, Postbus 49 4560 AA Hulst. Ook kan een e-mail worden gestuurd naar bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl.

In deze brief of e-mail dient goed te worden uitgelegd hoe deze persoon zich voor onze gemeenschap heeft ingezet.

Er is al een datum gepland voor de uitreiking van de Pelgrimstassen. Dit gebeurt op vrijdagmiddag 5 november 2021.