Wie wil een Hulstenaartje?

Op 27 mei 2020 werden de groene paaltjes – ook wel Hulstenaartjes genoemd – verwijderd uit de Gentsestraat te Hulst. Ook op een gedeelte van de Grote Markt verdwenen paaltjes. Wie wil kan in aanmerking komen voor een Hulstenaartje. Al tijdens de verwijdering bleek grote interesse voor de paaltjes.

Aanmelden voor een paaltje
Er zijn zestig paaltjes beschikbaar. Deze zijn allemaal in redelijke staat. Een paaltje kost 25 euro. Iedereen kan maximaal 1 paaltje kopen. Wanneer er zich meer dan zestig mensen aanmelden, worden de paaltjes verloot.
Wie in aanmerking wil komen voor een paaltje, kan dit melden op info@gemeentehulst.nl.
Vermeld daarbij uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 28 juni 2020. Begin juli vindt de verdeling van de paaltjes plaats en kunnen deze tegen contante betaling worden opgehaald bij Gemeentewerken.
De opbrengst van de verkoop van de paaltjes gaat naar de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Verwijderen paaltjes
De paaltjes zullen fasegewijs uit de hele binnenstad worden verwijderd. Dit gebeurt enerzijds in het kader van de coronamaatregelen en anderzijds met het oog op het beoogde beeldkwaliteitsplan van de binnenstad.
In 2017 stelde het gemeentebestuur van Hulst het Centrumplan Hulst vast. Daarin staat onder andere het voornemen om het kernwinkelgebied in te richten als zogenaamde “shared space”-ruimte. De straten en pleinen worden zodanig heringericht, waarbij de voetganger de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is. De auto is te gast en mag slechts stapvoets rijden. De daadwerkelijke herinrichting laat nog even op zich wachten.