Wijs op het ijs, ook INULST!

Vandaag is er op de eerste locaties in de gemeente Hulst geschaatst. Dit heeft helaas – naast veel schaatsplezier – ook geleid tot ongewenste situaties.

Op Hengstdijk & Heikant
Op Hengstdijk was de toeloop van het aantal mensen dusdanig dat er verkeersproblemen ontstonden. Door de vele geparkeerde auto’s aan de Plattedijk – nabij De Putting – was de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet meer gegarandeerd. Burgemeester Jan-Frans Mulder heeft met Waterschap Scheldestromen afgesproken dat ter plaatse tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen.
Op Heikant was een incident aan de waterplassen in het verlengde van de Polenlaan. Door de ligging hiervan, was ook daar een bereikbaarheidsprobleem. Stichting Het Zeeuws Landschap is gevraagd om maatregelen te treffen.

Oproep
Burgemeester Jan-Frans Mulder roept iedereen op om verstandig te zijn. Schaatsen op natuurijs is altijd op eigen risico. Verzeker u er van dat het ijs dik genoeg is!
De burgemeester vraagt daarnaast iedereen met klem ook tijdens het schaatsen de coronamaatregelen te volgen. Tenslotte roept hij iedereen op om in de nabijheid van schaatslocaties auto’s en andere voertuigen dusdanig te parkeren dat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet in het gedrang komen. BOA’s worden de komende dagen ingezet om hierop toe te zien.

Coronamaatregelen
Ook op het ijs blijven de corona maatregelen gelden. Dat betekent dat tot en met 17 jaar schaatsen in groepsverband is toegestaan. Voor personen van 18 jaar of ouder, geldt dat zij met het gezin of met één ander iemand mogen schaatsen. Daarbij moet dan 1,5 meter afstand worden gehouden.

Geen koek- en zopie
Vanwege het risico op groepsvorming zijn koek- en zopiekraampjes in de gemeente Hulst niet toegestaan.