Woningbouw op locatie voormalig schoolgebouw Sint Jansteen

Op de locatie van de voormalige school in Sint Jansteen komt woningbouw. Hierover is een principe overeenstemming met een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar gaat ter plaatse in totaal maximaal twaalf (grondgebonden) woningen bouwen. Hiervan komen er maximaal vier aan de Wilhelminastraat en maximaal acht aan de nieuw aan te leggen straat op het perceel.

Wat vooraf ging
Op 21 juni 2018 werd de nieuwe brede school in Sint Jansteen officieel geopend. Sindsdien staat het oude schoolgebouw in het dorp - aan de Wilhelminastraat 48 - leeg. Het college heeft besloten om de locatie te verkopen.

Nieuwbouw
De ontwikkelaar koopt het perceel met alles wat er op staat voor 100.000 euro kosten koper.
Alvorens er met bouwen kan worden gestart, zorgt de ontwikkelaar voor de sloop van het oude schoolgebouw. De ontwikkelaar staat verder ook in voor de aanleg van de straat, de aansluiting van die straat op de Wilhelminastraat en de verdere inrichting van het openbare gebied op het perceel.
Nieuwbouw met woningen moet daarnaast ook passen binnen de woningmarktafspraken die gemaakt zijn met de Provincie. Omdat daarin voor deze locatie geen woningen zijn opgenomen, moet de ontwikkelaar zorgdragen voor het benodigde woningcontingent. De ontwikkelaar voorziet hierin door verplaatsing van het benodigde contingent vanuit het tussengebied tussen Morres Wonen en de Absdaalseweg.
Voor de realisatie van de woningbouw is ook nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure moet nog worden gestart.

De gemeenteraad moet ook nog haar wensen en bedenkingen kenbaar maken over de verkoop van de locatie. Daarom buigt de raadscommissie Ruimte zich tijdens haar vergadering van dinsdag 23 juni 2020 over het voorstel.