Woningen voormalige schoollocatie Sint Jansteen

Op de voormalige schoollocatie in Sint Jansteen komt woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft die intentie uitgesproken.

Op 21 juni 2018 werd de nieuwe brede school in Sint Jansteen officieel geopend. Sindsdien staat het oude schoolgebouw in het dorp - aan de Wilhelminastraat 48 - leeg.
De locatie leent zich goed voor een invulling met woningen, omdat de directe omgeving ook bestaat uit woningen.

Het college heeft besloten om de locatie te verkopen. Over de invulling vindt op dit moment overleg plaats met een ontwikkelaar.
Nieuwbouw met woningen moet passen binnen de woningmarktafspraken die gemaakt zijn met de Provincie. Omdat daarin voor deze locatie geen woningen zijn opgenomen, moet de ontwikkelaar zorgdragen voor het benodigde woningcontingent. Dat kan door het verschuiven aan elders beschikbaar contigent (bijv. door sloop van woningen).

Voor de realisatie van de woningbouw is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure moet nog worden gestart. Ook moet de gemeenteraad nog haar wensen en bedenkingen kenbaar maken over de verkoop van de locatie.