Zandberg wordt verkeersveiliger: start werken

Zandberg wordt verkeersveiliger. Dat gaan we doen door er een 30 km zone van te maken. De inrichting voldoet op dit moment niet aan de eisen van zo’n zone. Dat gaan we aanpassen. Daarnaast gaan we het wegdek van de Zoutestraat en Zandbergestraat vernieuwen. Het werk gaat eind april 2022 van start.

Wat gaat er gebeuren?
•    De snelheid in de huidige bebouwde kom gaat van 50 km naar 30 km per uur.
•    Er komen twee fietsoversteken.
•    Er wordt een plateau gemaakt ter hoogte van de kruising Zoutestraat / Zandbergsestraat.
•    Parkeerstroken worden aangelegd.
•    Beide straten in Zandberg krijgen een nieuwe laag asfalt met fietssuggestiestroken.
•    De bebouwde komgrens in Zandberg wordt wat verlegd.
•    Ter hoogte van de aangepaste bebouwde kom grens komen er twee zogenaamde druppels in de Zoutestraat en de Zandbergestraat (zoals ook in Molenstraat in Clinge).

Planning
De werken vinden plaats in de periode van maandag 2 mei tot en met eind juni 2022. Een week voor aanvang zijn er al voorbereidingen. Dan wordt het riool geïnspecteerd en gereinigd. Dat is van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 2022

Verkeershinder
Vanaf maandag 25 april 2022 wordt het verkeer omgeleid. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er steeds maar op een beperkt gedeelte van het totale gebied wordt gewerkt. Op deze manier beperken we de verkeershinder. Er wordt gestart in de Zoutestraat; tot de kruising met de Zandbergsestraat. Daarna verschuift het werk vanaf de kruising Zoutestraat-Zandbergsestraat richting de Zandbergsestraat. Woningen blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen altijd bereikbaar. Voor doorgaand verkeer zijn er omleidingsroutes.