Zeeland in 2050

De wensen op het gebied van wonen en werken veranderen. Daarnaast zijn er veranderingen in het klimaat en de biodiversiteit. Hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Hoe staat Zeeland ervoor in 2050 en wat gaan we doen om in Zeeland prettig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren?
Hiervoor is in Zeeland -  gecoördineerd door de Provincie Zeeland en in co-creatie met ruim 50 andere Zeeuwse overheden - een ontwerp omgevingsvisie gemaakt.

Een omgevingsvisie is een kijk op de toekomst van Zeeland, waarin bovenstaande onderwerpen samen komen.

De komende weken wordt uw mening gevraagd. Die mening gaat de provincie gebruiken om ambities te verbeteren, de visie aan te scherpen en het product verder te vormen tot een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie.

De visie is voor en door de Zeeuwen. Daarom is uw mening van belang. Laat hem horen! Dat kan tot 26 maart 2021 via het reactieformulier omgevingsvisie.