Zeeuws-Vlaamse klimaatstresstest

Op 18 april 2019 vond de Klimaatstresstest Zeeuws-Vlaanderen plaats. Een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis.

Voor gemeenten is het van belang te weten waar zich welke klimaatproblemen kunnen voordoen, hoe daarmee om te gaan en welke kernen zijn al klimaatbestendig? Een klimaatstresstest helpt bij het vinden van antwoorden.

De thema’s deze dag waren: wateroverlast, hitte, overstromingen en droogte.  Veel informatie werd gedeeld en nieuwe inzichten werden verkregen.

Conclusie was dat bewustwording, anders denken en zeker ook acceptatie een aanzienlijke rol spelen. Oplossingen variëren van zeer ingrijpende en innovatieve aanpassingen tot kleine, heel gemakkelijk uit te voeren veranderingen.Daarnaast spelen op punten ook tegenstrijdige belangen; maar het zal vooral samen moeten.