Zitting centraal stembureau gemeenteraadsverkiezingen

Op vrijdag 4 februari 2022 is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Dit stembureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in de gemeente Hulst.
De zitting begint om 10:00 uur. U kunt deze zitting online volgen via: https://hulst.raadsinformatie.nl

Wat staat er op de agenda?
Tijdens deze zitting neemt het centraal stembureau besluiten over:

1.    De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten.
2.    Het voldoen van alle kandidaten aan de voorwaarden.
3.    Het voldoen van de namen van de politieke groeperingen aan de voorwaarden.
4.    De nummering van de kandidatenlijsten.

Wie krijgt welk lijstnummer?
De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.

Bezwaar?
Bezwaren kunnen tot op de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Als u van dit recht gebruikt wilt maken, vragen wij u dit op voorhand te melden via verkiezing@gemeentehulst.nl . Dit onder de vermelding van de gronden van uw bezwaar. U kunt ook tijdens de zitting bezwaar maken. U kunt dan tijdens de zitting een mail sturen naar verkiezing@gemeentehulst.nl . U ontvangt vervolgens een link waarmee u digitaal uw bezwaar kunt toelicht