Zo wordt het Scharnier

Het “Scharnier” – zoals in de volksmond genoemd - gaat dit jaar op de schop.

Het gaat om deze twee kruispunten:
- het kruispunt Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg / Stationsweg
- het kruispunt Absdaalsweg / Stationsplein

Ook het gebied tussen en nabij deze kruispunten krijgt een volledig andere indeling en ander gezicht.

Wat vooraf ging
De huidige kruising werd aangelegd in 2004. Daarbij ging men destijds niet over één nacht ijs. Al jaren voordien werd gesproken over het kruispunt en hoe dit aan te passen. Nu 17 jaar later zorgt de verkeersdrukte dat automobilisten er vaak stil staan. Op drukke momenten ontstaan er vaak wachtrijen. Ook voor fietsers en voetgangers is het er niet steeds even veilig. Daarom wordt de kruising heringericht.

Onderzoek
De gemeente gaf Royal Haskoning DHV de opdracht om onderzoek te doen. Zij hebben de mogelijke manieren om de verkeerssituatie te verbeteren bestudeerd. Zij keken hoe het verkeer er vlot kan passeren en hoe dat op een zo veilig mogelijke manier kan. Ook bekeken zij verkeerstellingen. Welke route volgen de meeste weggebruikers? Dat blijkt uit die verkeerstellingen. Tenslotte werd Ook de beschikbare ruimte ter plaatse werd bestudeerd.
Het kruispunt is druk. Er passeert verkeer richting binnenstad. Daarnaast is er verkeer dat van en naar het supermarktgebied gaat. Het “Scharnier” wordt gebruikt door voetgangers, fietsers, auto’s en ander gemotoriseerd verkeer én bussen van het openbaar vervoer.
Het onderzoeksbureau nam in haar beoordeling al die verschillende dingen mee en kwam met een voorstel.

Hoe komt het er uit te zien?
Besloten is dat de route vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalseweg de doorgaande route wordt. Ook de voorrang op de kruising Absdaalseweg / Stationsplein wordt aangepast. Verkeer vanaf de Van der Maelstedeweg richting de Absdaalseweg heeft daardoor op beide kruispunten voorrang.   
Op de kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg / Stationsweg komt een middenberm. Daardoor kunnen fietsers en voetgangers in twee stappen oversteken. Dat is veiliger.
De bocht aan de zijde van bakkerij Risseeuw wordt ruimer. Ook dat maakt het veiliger. Er staat op die locatie een transformatorstation. Dat wordt verplaatst. Daardoor ontstaat een beter zicht op en voor voetgangers en fietsers, die richting de Steensedijk gaan.
Ook op de kruising Absdaalseweg / Stationsplein is extra aandacht voor de veiligheid van fietsers in de bochten voorzien.

Tekening van de nieuwe situatie

Planning
Momenteel worden al voorbereidende werken uitgevoerd. De hoek van de Buitenvest wordt aangepast. Een gedeelte van het water wordt gedempt, zodat wat meer ruimte ontstaat voor de herinrichting. Na deze klus gaan DNWG en KPN ter plaatse werken uitvoeren aan de kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode voor de zomer. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van dit jaar de herinrichting van het gebied wordt uitgevoerd. Voor die werken starten, ontvangt u van ons nog een brief met informatie.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over het nieuwe “Scharnier”, neem dan contact op met de projectleider de heer A. de Deckere, bereikbaar via telefoonnummer 14 0114 of via e-mail