Zomeropvang voor peuters met VVE-indicatie

De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen slaan de handen ineen met de Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocatie. Zij bieden deze zomer gratis opvang aan peuters met een VVE-indicatie. Dit zijn peuters met een risico op onderwijsachterstand. 

Tijdens de schoolvakantie mogen de VVE-peuters gedurende drie weken - drie dagdelen per week - zonder extra kosten voor ouders, gebruik maken van de Zomer-voorschoolse educatie. Dit gebeurt zoveel als mogelijk binnen de eigen vertrouwde kinderopvanglocatie. Ouders worden hiervoor persoonlijk benaderd door hun kinderopvangorganisatie.

Deze zomeropvang wordt aangeboden omdat de peuters in de periode van 16 maart tot 11 mei 2020 geen gebruik hebben kunnen maken van het VVE-aanbod.

Meer informatie op www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/actueel/zomer-aanbod-peuterspeelzaal-voor-kinderen-met-taalachterstand-vve-indicatie