Baggerwerkzaamheden in onze gemeente

Eind augustus 2023 start Waterschap Scheldestromen met baggerwerkzaamheden in onze gemeente.
Het Waterschap werkt in Clinge, Sint Jansteen en Hulst. Het gaat voor het grootste deel om watergangen buiten de bebouwde kom.

Waarom baggeren
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich na verloop van tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof.
Een teveel aan bagger belemmert de doorstroming van het water. Dit kan leiden tot wateroverlast. Ook voor de waterkwaliteit is baggeren goed. In een ondiepe sloot is het opnemen van zuurstof bij warm weer beperkt. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.

Uitvoeren werkzaamheden
Het werk gebeurt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of boot. Het Waterschap verspreidt de uit het water gehaalde bagger deels over de oever. De rest voeren ze af.

Hinder
Misschien ervaart u enige geurhinder. Dat komt doordat de bagger zich met zuurstof vermengt. Dit betekent niet dat het verontreinigd is.
De vrachtwagens die de bagger afvoeren, zorgen mogelijk voor enige geluidsoverlast of verkeershinder. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Na het werk
Na de werkzaamheden is het vaak even een kaal zicht. Maar de natuur herstelt zich vanzelf. Na enige tijd ziet u weer een mooie, begroeide oever.

Meer informatie
Meer lezen over baggerwerkzaamheden? Kijk dan op www.scheldestromen.nl/baggeren .