Besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 8 juni 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u hier bekijken.

De raad stelde het bestemmingsplan Vogeldijk 6 in Hengstdijk vast. De raad stemde ook in met de conceptbegroting 2024 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Verder gaf de raad aan positief te staan ten opzichte van de oprichting Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. De raad stemde in met de inzet van het budget uit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat/energiebeleid; voor de tijdelijke inhuur van externe expertise. Raadslid Jos de Block werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de raadscommissie Samenleving.

Tenslotte nam de raad drie moties aan. Er waren moties over de toegankelijkheid gebouwen, het parkeren in de binnenstad van Hulst en gratis zwemabonnementen voor.

De raad zette gemeentebode Paul Nijskens in het zonnetje. Het was de laatste keer dat hij van dienst was tijdens de raadsvergadering. Paul was 20 jaar gemeentebode en gaat met pensioen. Bedankt, Paul!

De vergaderstukken van deze vergadering en alle besluiten vindt u hier.