Bestemmingsplan Hof te Zandeplein in Kloosterzande

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Daarvoor moeten we ook het bestemmingsplan wijzigen.

Over welke plek gaat het?
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Wat komt er?
Het plan is om op het plein 44 woningen te bouwen. Daarvan zijn er maximaal 23 voor sociale huur. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast willen we graag dat er een echt dorpsplein ontstaat voor de organisatie van allerlei dorpsactiviteiten.

Wat ging vooraf?
Weemaes mechanisatiebedrijf verhuisde naar het bedrijventerrein aan de Hulsterweg. De gebouwen zijn gesloopt. Ook vier woningen op het plein zijn gesloopt.
De bodem op het Hof te Zandeplein was vervuild met onder andere olieputten en asbest. Deze vervuilingen zijn eind 2021 / begin 2022 opgeruimd.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en wat op de grond mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een locatie bijvoorbeeld woningen zijn toegestaan of bijvoorbeeld een camping of winkels of horeca.

Waarom aanpassing bestemmingsplan?
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De nieuwe plannen kunnen namelijk niet volgens het huidige bestemmingsplan.

Hoe ziet het nieuwe bestemmingsplan er uit?
Er is en ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat per locatie wat er in de toekomst mag.
Het plan kunt u bekijken. Dat kan tot en met 28 december 2022. U kunt terecht in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Ook kunt u het digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0677.bpklooshoftezande-001o).

Meer weten tijdens informatieavond?
Wij vinden het belangrijk om de omwonende zo goed mogelijk te informeren. Daarvoor organiseren we een informatieavond. Die vindt plaats op dinsdag 6 december 2022 in Hotel De Linde aan de Hulsterweg 47 in Kloosterzande. Iedereen kan die avond van 18.30 uur tot 20.30 uur – op een tijdstip van uw keuze – binnenlopen. Daar verstrekken we informatie over het plan en kunnen vragen worden gesteld.