Crisisnoodopvang asielzoekers verlengd

 Sinds oktober 2022 organiseren wij crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers in de themazaal van zwembad Reynaertland. Op 14 maart 2023 besloot het college van burgemeester en wethouders deze opvang te verlengen tot uiterlijk 15 december 2023.

Verlenging van de opvang
Op dit moment verblijven in Nederland nog altijd ongeveer 8.000 mensen in een crisisnoodopvang. Voor deze mensen is nog geen plaats in asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Er zijn nog steeds onvoldoende opvangplekken. We blijven daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom besloten we de crisisopvang te verlengen.

Duur van de verlenging
De verlenging duurt zolang er geen voldoende plaatsen zijn in asielzoekerscentra van het COA. Of zolang er binnen Zeeuws-Vlaanderen geen andere opvang in de vorm van noodopvang door het COA beschikbaar is. De verlenging duurt tot uiterlijk 15 december 2023.
Ook de gemeenten Terneuzen en Sluis verlengen de crisisnoodopvang.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 20 maart 2023 organiseren we om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over de crisisnoodopvang van asielzoekers in Hulst. Op deze avond vertellen we over de opvang en de noodzaak daarvan. U kunt ook vragen stellen.
De informatiebijeenkomst is in clubhuis van MHC Rapide, Wittebrugstraat 6 in Hulst.
U bent van harte welkom.

Vragen
Heeft u vragen over de crisisnoodopvang? Neem gerust contact met ons op. Dat kan op 14 0114. U kunt ook mailen naar crisisnoodopvang@gemeentehulst.nl.