Dit besloot onze gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 13 juli 2023 in het stadhuis. Het waren veel agendapunten. Wat zij bespraken en besloten kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/vergadering/1066401

De raad boog zich dit keer over de financiële stukken van diverse organisaties. Dat waren stukken van Dethon, SABEWA Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, Rud Zeeland, OLAZ, GGD Zeeland en de Zeeuwse Muziekschool.

Daarnaast stelden ze het plan van aanpak voor de bestuurlijke vernieuwing vast. De raad onderschreef de conclusies uit het rapport van de Rekenkamercommissie Hulst/Terneuzen over algoritmes. Verder wijzigden de samenstelling van de raadscommissies en de vertrouwenscommissie.

De raad stemde in met plan van aanpak voor het Omgevingsplan. Dat plan gaat alle gemeentelijke bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels op gebied van fysieke leefomgeving omvatten.
Twee bestemmingsplannen werden besproken. Het bestemmingsplan Landgoed Looberghe in SintJansteen is gewijzigd vastgesteld; het bestemmingsplan Noordstraat 3 Walsoorden ongewijzigd.

De jaarstukken 2022 en de voorjaarsnota 2023 stelde de raad vast. Het campergeld voor de plaatsen op het Havenfort in Hulst is bepaald op 12,50 euro per dag.

Tenslotte nam de raad een motie aan over de vergroening van de openbare ruimte.