Eind werken Scharnier in zicht

In Hulst krijgt de kruising Van der Maelstedeweg/Stationsweg/Absdaalseweg – in de volksmond het ‘Scharnier’ genoemd - een andere inrichting. Ook een deel van het omliggende gebied richten we opnieuw in. Doel is om het veiliger te maken en de verkeersstromen beter te laten verlopen.
Op 9 april ging het werk van start. Op het moment voeren we de laatste werkzaamheden uit.
Vanaf 13 juli zijn alle wegen weer open.

Wat gebeurt er nu?
Op dit moment werken we op de Van der Maelstedeweg en Stationsweg. Dat is het deel tussen de Zoetevaart en Stationsweg 15 (Pearl).

Wat volgt?
De volgende stap is het asfalteren. Dat doen we in de periode van 8 tot en met 11 juli. We asfalteren dan het wegdek van alle straten waar we werkten. Dus van alle fasen. Ook zetten we in deze dagen al deels de belijning op het wegdek.
Op donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli brengen we het laatste deel van de belijning aan. Die vrijdagavond is het werk zo ver klaar dat we de afgesloten wegen weer kunnen openen. Hoe laat dat is, weten we nog niet.

Kortom: Het is mogelijk om de wegen vroeger dan verwacht weer open te stellen.
Er zijn nog werkzaamheden die we na vrijdag 12 juli uitvoeren. Dat gaat bijvoorbeeld om het bestraten van delen van het trottoir en het afwerken van bermen.

Is er verkeershinder?

Periode tot 8 juli:
Er is in deze periode via de Stationsweg geen verkeer mogelijk richting de binnenstad en omgekeerd. Voor auto’s is de binnenstad in deze periode bereikbaar via de Dubbele Poort en de Graauwse Poort. Voor fietsers is de Traverse toegankelijk.
Vrachtwagens kunnen niet door de Dubbele Poort en de Graauwse Poort. Daarom is er voor hen een aparte omleiding. Deze omleiding loopt via: Spoorweg, Stationsplein, Havenfort en het voormalige Rabobankterrein en Stationsweg. Deze route is enkel voor vrachtverkeer!

Periode van 8 tot en met 10 juli:
In deze periode zijn alle weggedeelten van het project afgesloten.
Voor auto’s is de binnenstad in deze periode bereikbaar via de Dubbele Poort en de Graauwse Poort. Voor voetgangers is het mogelijk om vanaf de Van der Maelstedeweg richting de Stationsweg te lopen. Ook het traject vanaf de Absdaalseweg en het Stationsplein richting de traverse is toegankelijk voor voetgangers. Volgen fietsers deze route? Dan moeten zij daar waar het traject over het trottoir gaat de fiets aan de hand nemen.

Vrachtwagens kunnen niet door de Dubbele Poort en de Graauwse Poort. Door de asfalteringswerkzaamheden is ook de alternatieve route uit de vorige fase niet te gebruiken.
De binnenstad is deze drie dagen niet bereikbaar voor vrachtverkeer!
Bestelauto’s kunnen wel door de beide stadspoorten.
Is vrachtverkeer op deze drie dagen dringend noodzakelijk en niet anders te organiseren? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 14 0114.

Op 11 en 12 juli:
In deze periode zijn alle weggedeelten van het project afgesloten. Dit met uitzondering van het Stationsplein en het Havenfort.
Voor auto’s is de binnenstad in deze periode bereikbaar via de Dubbele Poort en de Graauwse Poort.
Voor fietsers is ook de Traverse toegankelijk.
Vrachtwagens kunnen niet door de Dubbele Poort en de Graauwse Poort. Daarom is er voor hen deze twee dagen een aparte omleiding. Deze omleiding loopt via: Spoorweg, Stationsplein, Havenfort en het voormalige Rabobankterrein en Stationsweg. Deze route is enkel voor vrachtverkeer!