Hergebruiken van leegstaand pand? Dat kan met subsidie van provincie

De provincie Zeeland heeft een nieuwe subsidieregeling: Hergebruik Leegstaande Panden (HELP). Deze subsidie is bedoeld voor hergebruik van leegstaande panden. Dit kunnen beeldbepalende panden zijn of beeldverstorende verpauperde panden.
Voor beeldverstorende panden is sloop en herbestemming van de locatie een mogelijkheid.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?
Aanvragen van de subsidie kan vanaf 17 juli tot en met 13 september 2023.
In de periode tot en met 14 juli is er ruimte voor vooroverleg. Wij raden u aan om hiervan gebruik te maken. Een afspraak voor vooroverleg maakt u via https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/help_voorgesprek2023

Voor wie is de subsidieregeling?
De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een leegstaand pand. Dit kunnen particulieren, bedrijven, stichtingen of gemeenten zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
De subsidie is aan te vragen voor de kosten van herbestemming en transformatie van leegstaande panden of voor sloop van beeld verstorende, verpauperde panden en herbestemming van de locatie.

Wat is de maximale subsidie?
De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro. Er is voor deze subsidie in totaal 1.422.500 euro beschikbaar.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?
De subsidie is alleen aan te vragen via het digitale aanvraagformulier HELP. Deze is vanaf 17 juli 2023 te vinden op de website van de provincie Zeeland.

Waarom deze subsidieregeling?
De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP) heeft als doel beeldbepalende of beeld verstorende leegstaande panden te hergebruiken en daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Leegstaand vastgoed kan ruimte bieden aan de veranderende woonbehoefte. De focus ligt daarbij op de aanpak en verbetering van de bestaande bebouwde omgeving. Het gaat dan om het toevoegen van de juiste woningen op de juiste plek. Duurzaamheid is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?
Wilt u hierover nog meer weten? Neem dan contact op met de medewerkers van de provincie Zeeland:
Leny Vermeer via telefoonnummer 06 28 90 41 00 of e-mail l.vermeer@zeeland.nl
Leo van den Brand via telefoonnummer 06 28 90 41 33 of e-mail l.vd.brand@zeeland.nl