Hinder door rioolwerken Nieuw Namen

In Nieuw Namen krijgen een aantal straten een nieuwe riolering. Deze werken startten in januari 2023. Op dit moment werken we aan fase twee en drie. Daarbij is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Hulsterloostraat.

Waar werken we?
De werkzaamheden voeren we uit in de Tybaertstraat, Reynaertstraat, Hombachstraat, Hulsterloostraat, Smetstraat en het Kerkpad.

Wat houdt het werk in?
We verwijderen de oude bestrating en riolering. Er komt een nieuw gemengd rioolstelsel. Als de riolering is vervangen, leggen we nieuwe bestrating.

Wat is er klaar?
De eerste fase was de Tybaertstraat. Daar is de riolering ondertussen vervangen. Deze straat is ook opnieuw bestraat.

Wat gebeurt er nu?
Fase twee is de Reynaertstraat en een deel van de Hombachstraat. Daar is de riolering klaar. De aannemer werkt nu aan de bestrating. We hopen dat die klus eind april klaar is.

Op de kruising Reynaertstraat / Willemstraat is nu puinverharding aangebracht. Daardoor is het kruispunt weer open voor het verkeer. Deze kruising krijgt definitieve bestrating zodra er weer doorgaand verkeer mogelijk is in de Hulsterloostraat.
Op dit moment werkt de aannemer ook op de kruising Hombachstraat / Hulsterloostraat. Daar vervangen we nu de riolering. Hierna wordt een puinverharding aangebracht. Dan is er weer doorgaand verkeer mogelijk in de Hulsterloostraat. Deze werkzaamheden zijn op vrijdag 14 april – eind van de middag - klaar.

Wat volgt nog?
De Smetstraat is fase vier. Het rioolwerk in deze straat starten we in de tweede helft van april.
Laatste fase is de vijfde. Dat is het Kerkpad. We hopen het werk begin juli 2023 klaar te hebben.

Is er verkeershinder?
Tot eind april zijn de Reynaertstraat en deel van de Hombachstraat afgesloten voor het verkeer.
Sinds 3 april is ook de kruising Hulsterloostraat / Hombachstraat / Smetstraat afgesloten. Die afsluiting duurt tot en met vrijdag 14 april 2023. Het verkeer leiden we ter plaatse om via onder andere de Kauterstraat, Cuwaertstraat en Veerstraat.

Met name vrachtverkeer zorgde de afgelopen weken voor vervelende en onveilige situaties. Vrachtverkeer is niet toegestaan in het dorp. Om dat te benaderukken hebben we op de Woestijnestraat een extra verbodsbord geplaatst.
Verder plaatsten we nabij basisschool Sint Jozef extra waarschuwingsborden.