Hof te Zandeplein richting uitvoering

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat plan gaat nu richting uitvoering.

De locatie
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Nieuwe invulling
Het plan is om op het plein 43 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast willen we graag dat er een echt dorpsplein ontstaat voor de organisatie van allerlei dorpsactiviteiten.

Aangepast bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en wat op de grond mag worden gebouwd. Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad nam daarover op 16 februari 2023 een besluit. Zij stelde het bestemmingsplan vast. Op dit moment kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan tegen dit besluit. We verwachten dat het bestemmingsplan midden april 2023 definitief (onherroepelijk) is.

Uitvoering
Eerste stap in de uitvoering is het aanbrengen van de wegen, riolering en andere leidingen in het zuidelijk deel van het plan. De bouw van de sociale huurwoningen kan daarna van start. We verwachten dat in de tweede helft van 2023.
In het noordelijk deel moeten we eerst de brandweerkazerne slopen. Dat kan pas als de nieuwbouw van de kazerne klaar is. Deze komt aan de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is naast Mechanisatiebedrijf Weemaes. We gaan er vanuit dat deze klaar is in de loop van 2024.


Nieuwsbrief

 

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland

Provincie Zeeland