Hulst investeert 7,5 miljoen in riolering

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen van de riolering. In 2023 is daarmee een bedrag van circa 7,5 miljoen euro gemoeid. Dat is bedoeld voor voorbereiding en uitvoering van werken. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over dit voorstel.

Projecten in 2023
In 2023 staan voorbereidingen en werken aan de riolering gepland in onder andere Hulst, Hengstdijk, Kapellebrug, Nieuw Namen, Kloosterzande, Kuitaart en Vogelwaarde.

In Hulst gaan we werken aan de riolering in de Zandstraat en de De Casembrootweg. Daarnaast bereiden we in 2023 rioolwerken in de wijk Nieuw Hulst en de Absdaalseweg voor. Bedoeling is deze werken 2024 en 2025 uit te voeren.
In Hengstdijk is het nodig de riolering in de Plevierstraat te vervangen.
In Kapellebrug gaat het om werken aan de riolering in de Gentsevaart. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd samen met de provincie Zeeland.
In Nieuw Namen staat de vervanging van de riolering in de Smetstraat, Reynaertstraat, Tybaertstraat en Kerkpad gepland.
In Vogelwaarde leggen we een gescheiden riool aan in de Acaciastraat, de Populierenstraat en het Kerkhofpad. Daarnaast staan ook rioolwerken op de planning die te maken hebben met de aanleg van de randweg en de herinrichting van de Grafelijkheid.
Ook in Kloosterzande gaat het rioolwerk verder. Daar wordt in 2023 een gescheiden rioolstelsel aangelegd in de Pastoor Smuldersstraat
Tenslotte gaan we in Lamswaarde werken aan de riolering in de Jac. De Waalstraat en de Roverbergsepad.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt dit voorstel tijdens haar vergadering van dinsdag 29 november 2022. Bedoeling is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 15 december 2022 een besluit neemt en het benodigde geld beschikbaar stelt.