Kuitaart verkeersveiliger

In Kuitaart gaat de Provincie Zeeland werkzaamheden uitvoeren. Dat doen zij in de periode van 27 maart tot en met 21 april 2023.

Waar zijn de werken?
De werken zijn op de N689, de provinciale weg door Kuitaart.

Wat houden de werken in?
De provincie maakt deze weg verkeersveiliger. Dit doen ze door aan de zuidelijke bebouwde kom grens een ombuiging in het wegdek aan te leggen met daarbij drempels. Iets ten zuiden van de Frederik Hendrikstraat komt een versmalling. Aan de noordelijke bebouwde kom grens plaatst de provincie bij het verkeersoog een vangrail.
In dezelfde periode werkt de provincie aan het gedeelte van de N689 tussen de rotonde Terhole en Kuitaart. Op dit stuk verharden ze de berm met grasbetontegels.
Verder vernieuwt de provincie een klein stukje riolering. Dat is het stukje dat ligt ter hoogte van de Frederik Hendrikstraat. Ook een deel van het fietspad renoveren ze.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken is doorgaand verkeer op de N689 in Kuitaart niet mogelijk. Er zijn dan wegomleidingen aangegeven. Bestemmingsverkeer kan wel terecht. Ook fietsers en bromfietsers kunnen ter plaatse passeren.

Info of vragen?
Meer informatie over deze werken vindt u op www.zeeland.nl/verkeersinfo-en-wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden