Laatste raadscommissievergaderingen 2020 digitaal

Op donderdag 17 december 2020 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 30 november 2020    Raadscommissie ABZ
Dinsdag 1 december 2020       Raadscommissie Ruimte
Woensdag 2 december 2020   Raadscommissie Samenleving
Donderdag 3 december 2020  Raadscommissie Middelen

In verband met de coronamaatregelen is besloten om de bovengenoemde vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden. U kunt deze live beluisteren en bekijken via www.gemeentehulst.nl De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 17 december 2020 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 9 december 2020.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.