Landbouwweg Vogelwaarde voorbereiding van start

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. Op 13 maart 2023 starten we met voorbereidende werkzaamheden.

Wat gaat er als eerste gebeuren?
Als eerste gaan we extra zand aanvoeren. Dat is nodig omdat in de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de ondergrond stabiel. In totaal voeren we ruim 40.000 kub grond aan. Dat zijn zo’n 2.000 vrachtwagens.

Wanneer gebeurt het?
Op maandag 13 maart 2023 beginnen we met de aanvoer van het zand. We verwachten dat we midden mei 2023 klaar zijn met het aanvoeren van het zand. Daarna moet het zand inzakken. Dat duurt zes tot negen maanden. Om te bepalen of het zand voldoende is ingezakt, doen we metingen.

Is er verkeershinder?
Tijdens de aanvoer van het zand is er weinig overlast. Alle verkeer is mogelijk.
De vrachtwagens die het zand aanvoeren, verlaten de weg voor de bebouwde kom – ter hoogte van de watergang.
Met het eerste zand maken we een plateau. Daarom moeten de eerste vrachtwagens achteruit indraaien. Dit zorgt voor enige verkeershinder. Verkeersbegeleiders regelen op dat moment het verkeer. Zodra het plateau is aangebracht, kunnen de volgende vrachtwagens vooruit de weg verlaten. Zij rijden de weg op die plaats dan ook weer vanaf het werkgebied op (vooruit).

Wat is de verdere planning?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Dat doen we in de maanden mei tot en met augustus 2023. Als we de duiker bij het Koegat vervangen, is er wel verkeershinder.
In januari 2024 gaan we starten met de aanleg van de weg. Dat duurt ongeveer zes maanden.

Voor welk verkeer is de nieuwe weg?
Het zware, doorgaande landbouw- en vrachtverkeer kan de nieuwe weg gebruiken. Zij hoeven dan niet langer door Rapenburg te rijden. Ook een groot deel van de aan- en afvoer van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe kan via die nieuwe weg gebeuren. Ook al het andere doorgaande autoverkeer kan gebruik maken van de weg.