Leegstand/oud pand weer bewoonbaar maken? Dat kan met de subsidie van de provincie

Zeeland telt aardig wat verouderde woningen. Daarvan zijn er bij die onverkoopbaar zijn of niet meer geschikt zijn om in te wonen. Dat zorgt voor verwaarloosde of verkrotte woningen die het straatbeeld ontsieren. De provincie Zeeland riep hiervoor de subsidieregeling Provincie Impuls Wonen in het leven. Met die subsidie kunt u een leegstaand pand of oud huis weer bewoonbaar maken.

Meer weten over deze subsidie?
De Provincie Zeeland is op woensdagavond 21 juni 2023 aanwezig in de gemeentewinkel in Hulst.  Loop tussen 18.00 uur en 20.00 uur binnen en laat u informeren over de subsidieregeling Provincie Impuls Wonen.

Hoeveel is er beschikbaar?
Voor 2023 heeft de provincie Zeeland 820.000 euro beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?
De voorwaarden zijn:
- Het moet gaan om een woning (dus geen winkel of schuur);
- De woning is gebouwd vóór 1980;
- De (WOZ-)waarde is maximaal 250.000 euro;
- De woning moet binnen bestaand stedelijk gebied of in een stad, dorp of buurtschap liggen;
- Het project mag nog niet zijn gestart;
- Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond;
- Er moet verlies op het project zitten.

Hoe vraag ik subsidie aan?
U gaat naar de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl/piw. Hier vindt u het aanvraagformulier. Subsidie aanvragen kan tot en met 1 november 2023.

Nog vragen?
Wilt u hierover nog meer weten? Kijk dan op de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl/piw. Of neem contact op met de provincie Zeeland via e-mail piw@zeeland.nl . Of kom op woensdagavond 21 juni naar de gemeentewinkel in Hulst.