Mantelzorger? Dat verdient een compliment

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen met veel liefde en aandacht, langdurig en onbetaald voor een ander. Dat is waardevol werk. Daarom verdienen zij steun en waardering. Om mantelzorgers te laten weten hoe belangrijk ze zijn, bieden we hen jaarlijks het mantelzorgcompliment aan.

Voor wie een mantelzorgcompliment?
Alle mantelzorgers in de gemeente Hulst komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Mantelzorgers zijn mensen die langdurige zorg hebben voor ouders, een chronisch zieke partner, familie met psychische problemen of zorg voor een gehandicapt kind.
Woont u buiten onze gemeente maar zorgt u voor een inwoner van onze gemeente? Dan is het mantelzorgcompliment ook voor u.
Meerdere mantelzorgers per hulpvrager kunnen in aanmerking komen voor het compliment.

Wat houdt het compliment in?
Het compliment is een eenmalige uitkering van 75 euro.

Hoe aanmelden?
Stichting Hulst voor Elkaar verzorgt het Mantelzorgcompliment in opdracht van de gemeente. Aanmelden kan via het digitale aanvraagformulier. Dat staat op www.hulstvoorelkaar.nl. Aanmelden kan tot 1 november 2023.