Nieuw gemeenteraadslid

Er is een nieuw raadslid in Hulst: de heer Fred Zandee. Hij legde de eed af tijdens de raadsvergadering op 16 februari 2023.
Fred Zandee vertegenwoordigt de partij Forum voor Democratie en vervangt Fred Walravens. Die legde zijn functie om persoonlijke reden neer.