Nieuws van de gemeenteraad

Op dinsdag 5 september 2023 is er een bijeenkomst van de gemeenteraad van Hulst. Tijdens deze bijeenkomst staan twee onderwerpen op de agenda. Dat zijn PFAS en bouwplan De Posthoorn in de Nieuwe Bierkaai in Hulst.

PFAS
PFAS zijn veel in het nieuws. Met name de Westerschelde heeft daarbij onze aandacht. Als gemeente hebben we daarin weinig bevoegdheden op dit gebied. Daarom werken we in Zeeland samen met de provincie en de andere gemeenten aan de Westerschelde.
Gedeputeerde Dick van de Velde - die voor de provincie het PFAS-dossier beheert - praat de gemeenteraad deze avond bij over de stand van zaken van dit dossier. Dat doet hij samen met de ambtelijk PFAS-coördinator. Ook is er een vertegenwoordiger van de GGD Zeeland aanwezig om toelichting te geven.

Bouwplan De Posthoorn
In de Nieuwe Bierkaai zijn nog een tweetal laatste gebieden die aandacht vragen. De locatie van het voormalige postkantoor is er daar één van. Voor die locatie is een plan. Dat heet Posthoorn. Het plan omvat 37 luxe appartementen, waarin zorg op afroep mogelijk is. Het gaat om twee aparte bouwblokken. De oude kloostermuur langs de Minderbroedersstraat blijft behouden. Die is in het ontwerp geïntegreerd.
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarom moeten we een uitgebreide procedure volgen. In deze procedure is één van de stappen dat de gemeenteraad moet aangeven geen bedenkingen te hebben tegen het plan. De raad gaf op 13 juli 2023 aan het plan nog nader te willen bespreken alvorens te beslissen. De architect en ontwikkelaar van het project lichten het plan deze avond toe aan de gemeenteraad.

Zo kunt u volgen
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. U kunt hierbij aanwezig zijn. Ook thuis live volgen is mogelijk. Ga daarvoor naar de website https://hulst.raadsinformatie.nl/

Meer informatie
Meer weten over deze raadsbijeenkomst? Neemt u dan contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl