Raadscommissies vergaderen

Op dinsdag 4 juni 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De raadscommissies bereiden deze vergadering voor.

Vergaderdata
Maandag 27 mei 2024 - raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 28 mei 2024 – raadscommissie Ruimte
Woensdag 29 mei 2024 – raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen vervalt.

Bijwonen of meeluisteren
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst.
U kunt deze bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via www.gemeentehulst.nl . Klik op de homepage op ‘gemeenteraad’.

Meer informatie
De vergaderstukken van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn online te bekijken op www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de raadscommissies? Neem dan gerust contact op met de raadsgriffier, Sjors Heerdink, bereikbaar op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.