Reynaertcollege naar één locatie - architect bekend

Goed en divers voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst. Dat willen we. Ook in de toekomst. Daarom is een plan gemaakt. Dat plan houdt in dat we het Reynaertcollege op één locatie gaan onderbrengen. Dat gebeurt aan de Zoutestraat in Hulst. De architect is bekend en de eerste schets gemaakt.

Aanleiding
Goede onderwijsvoorzieningen zijn belangrijk. Daarom werken het gemeentebestuur en het bestuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen nauw samen. Samen zijn wij tot het standpunt gekomen dat één locatie in Hulst het beste is voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Hulst.
De Praktijkschool Hulst blijft op dit moment op haar eigen locatie aan de Willem de Zwijgerlaan. 

Onderzoek
Voor we tot dit standpunt kwamen deden we onderzoek.
Het Reynaertcollege biedt onderwijs aan op vwo, havo en vmbo niveau. Het vmbo onderwijs vindt op dit moment grotendeels plaats in de Gildenstraat. Het overige onderwijs is op de locatie aan de Zoutestraat.
De verwachting is dat het aantal leerlingen in de toekomst daalt. In 2021 waren er ruim 1.100 leerlingen. In 2029 zijn dat er waarschijnlijk 1.000. De huidige schoolgebouwen zijn berekend op 1.600 leerlingen. Daarom is er nu al sprake van leegstand op de beide huidige locaties.
Bij het onderzoek is gekeken naar de beide gebouwen. We keken onder andere naar de uitstraling, bouwkundige staat, onderwijskundige staat, exploitatie, binnenmilieu en veiligheid.
Geconcludeerd is dat het gebouw aan de Zoutestraat goed scoort op basis van de beoordeelde punten. Het gebouw aan de Gildenstraat scoort slecht op die punten.
Uit het onderzoek kwam het advies dat kiezen voor één locatie het beste is. De locatie aan de Zoutestraat is daarvoor het meest geschikt.

Besluit
De gemeenteraad van Hulst ging in december 2021 akkoord met de realisatie van het Reynaertcollege op één locatie; aan de Zoutestraat. Zij stelde hiervoor 8,5 miljoen beschikbaar.

Nieuwbouw
Het gebouw aan de Zoutestraat is te klein voor alle leerlingen van het Reynaertcollege. Daarnaast mist het gebouw onder andere ook ruimten voor praktijkonderwijs. Daarom gaan we het gebouw vergroten en aanpassen. Daardoor ontstaan ook meer mogelijkheden voor modern onderwijs; voor nu en voor de toekomst.
Eerste stap was de zoektocht naar een geschikte architect. In 2022 volgden we de procedure daarvoor (Europese aanbesteding). Verschillende architecten gaven hun ideeën over het ‘vernieuwde Reynaertcollege’. Zij maakten allemaal een schets. De schets en ideeën van Architectenbureau DAT uit Tilburg vonden we het meest passend.  De uitbreiding van het gebouw is daarbij voorzien aan de zijde van de Zandstraat.
Deze schets gaan we nu verder bespreken en uitwerken tot een definitief ontwerp. Het architectenbureau gaat nu eerst alle eisen en wensen die er voor het gebouw zijn, vertalen in tekeningen en een grove maquette. Vervolgens kunnen we verschillende varianten bekijken. Dat gebeurt samen met leerlingen, medewerkers en ouders van het Reynaertcollege, opdrachtgevers en betrokken adviseurs. Ook omwonenden kunnen dan meedenken.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en wat op de grond mag worden gebouwd. Om de nieuwbouw/verbouwing mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De plannen kunnen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan.
We gaan een ontwerp maken voor het aangepaste bestemmingsplan. Daarin staat wat er in de toekomst mag. Als het ontwerp klaar is, kan iedereen dat bekijken. We organiseren dan ook een informatieavond.

Planning
We verwachten het ontwerp bestemmingsplan midden 2023 klaar te hebben. Het definitief ontwerp van de nieuwbouw/verbouwing denken we tegen begin 2024 te hebben. De benodigde omgevingsverguningen kunnen dan worden aangevraagd.
We hopen dat na de zomer 2024 de bouw kan starten. In totaal duurt die ongeveer een jaar. Dat betekent dat we de nieuwe ruimten na de zomervakantie 2025 in gebruik kunnen nemen.  

Informatie over de plannen Reynaertcollege kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl (homepage onderaan)  en op www.reynaert.nl

Situatietekening nieuwbouw Reynaertcollege